Groupon wykazał rekordowy wzrost

Wartość akcji znanego amerykańskiego serwisu zakupów grupowych wzrosła o 41%. Przyczyną tak gwałtownego wzrostu była informacja, że właściciel serwisu Alibaba zakupił 33 mln akcji firmy Groupon. Wiadomość ta wzbudziła zainteresowanie wśród inwestorów. Współpraca obu gigantów internetowych niewątpliwie przełoży się na wyniki finansowe obu firm.

Następstwem pozytywnych wiadomości był również wzrost wartość akcji firmy Alibaba o 8,87%. Inwestycje w Groupon i Alibaba będą dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji