IBM zwolni 30% pracowników

Jedna z największych firm informatycznych na świecie zacznie masowe zwolnienia. W ciągu roku zostanie zwolnione 111 tys. osób. Powodem drastycznych decyzji jest optymalizacja pracy, co niewątpliwie spowoduje zmniejszenie kosztów firmy. Jednocześnie firma IBM postanowiła zwrócić większą uwagę na działy, które specjalizują się w segmencie przechowywania danych tzw. chmur oraz sztucznej inteligencji, co spowoduje powstanie 25 tys. miejsc pracy dla programistów i deweloperów.

Wiadomość miała pozytywny wpływ na akcje IBM, których wartość już wzrosła o 1,25% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji