Indeks giełdowy Dow Jones spada po negatywnych wiadomościach

Powodem spadku amerykańskich indeksów są negatywne dane statystyczne z USA, które były opublikowane w piątek. Negatywny wpływ na rynek amerykański także ma spadkowy trend cen surowców. Istniejąca sytuacja spowodowała spadek aktualnych kursów amerykańskich firm biotechnologicznych i towarowych.

Po przekazaniu tych informacji indeks Dow Jones spadł o 163,39 punktu czyli na 0,92%. Wiadomość ta jest dobrą okazją aby zarobić. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.