Indeks giełdowy S&P 500 wzrasta

Indeksy giełdowe w USA wzrastają ze względu na popyt na akcje oraz pozytywne wskaźniki ekonomiczne w kraju. Największy wzrost zaobserwowano wśród wysokotechnologicznych i farmaceutycznych firm. Jest to spowodowane dobrymi wskaźnikami finansowymi z ostatniego okresu sprawozdawczego. Wyjątkiem są spółki energetyczne USA. W tym sektorze odnotowano spadek akcji ze względu na utratę zaufania inwestorów i spadku cen ropy naftowej oraz innych surowców na świecie.

Indeks giełdowy S&P 500 w skład którego wchodzą najbardziej wysokotechnologiczne firmy USA odnotował wzrost o 8,76 punktu czyli o 0,45%. Spodziewa się, że w przyszłości taki trend się utrzyma. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 20:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.