Inteligentne urządzenie firmy Amazon zyskało popularność

W pierwszym tygodniu nowego roku Amazon zarobił około 3,8 mln dolarów. Powodem tak wysokich zysków jest nowe urządzenie firmy Amazon-Echo, które rozpoznaje polecenia głosowe. Inteligentne urządzenie Echo posiada różne funkcje i ze względu na jakość wyprzedza swoich konkurentów Apple i Google. Nagła popularność urządzenia doprowadziła do wzrostu jego ceny. Miało to pozytywny wpływ na wartość akcji spółki.

W ciągu tygodnia wartość akcji Amazon wzrosła o 5,8% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to wspaniały trend, który można wykorzystać dla otwierania zyskownych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji