JP MORGAN CHASE odnotował wzrost powyżej 1%

Bank inwestycyjny JP Morgan Chase opublikował swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał. Odnotowano wzrost zysków na poziomie 5% w porównaniu z drugim kwartałem 2014 roku i 6% z porównaniu z pierwszym kwartałem tego roku. Należy zauważyć, że we wszystkie oddziały JP Morgan Chase wykazały zyski za ten okres. Ważnym podkreślenia jest fakt, że koszty firmy spadły o 15% ze względu na niższe koszty prawne i uproszczenia działalności.

Dzięki pozytywnym wynikom finansowym za ostatni kwartał akcje spółki wzrosły o 0,95 punktu lub 1,4%. Przypominamy, że inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaay instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.