JPMorgan traci swoje zyski

Największy bank w USA opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał roku bieżącego. Zysk netto tej spółki spadł o 7%. Pomimo negatywnych danych kwota zysku przekroczyła oczekiwania analityków. Polityka JPMorgan miała na celu zwiększenie kredytów w branży konsumenckiej, która ma pozytywny wpływ na działalność spółki. Wartym podkreślenia jest fakt, że kwota dochodu z odsetek od udzielanych kredytów wzrosła o $ 723 mln, co pozwoliło tej firmie utrzymać pozycję lidera w tej branży.

Wartość akcji JPMorgan już wzrosła o 1,29% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji