LinkedIn wykazał rekordowy spadek

Ze wględu na publikacje wyników finansowych za 2015 rok oraz negatywne prognozy dot. 1 kwartału tego roku, wartość największego profesjonalnego portalu społecznościowego spadła o 43%. Gwałtowny spadek jest spowodowany również niską aktywnością na rynku pracy, co ma bezpośredni wpływ na wysokość przychodów spółki. Cena akcji LinkedIn osiągnęła najniższy poziom w ciągu ostatnich trzech lat, co doprowadziło do strat w wysokości $ 11 mld dolarów. Poinformowano również, że LinkedIn planuje zamknąć kilka swoich działów.

Wartość akcji LinkedIn w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne w sesji USA na naszej platformie od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji