Lloyds Bank zwalnia pracowników

Brytyjski bank Lloyds ze względu na globalną redukcję kosztów postanowił zredukować ilość pracowników. Planowana liczba zwolnionych pracowników wynosi około 1000 osób. Takie masowe zwolnienia pozwolą zaoszczędzić bankowi około 1 mld GBP rocznie. Finansowy kryzys w banku trwa od 2008 roku, gdy rząd brytyjski udzielił ponad 29,5 mln funtów na wsparcie Lloyds. Zwolnienie tak dużej liczby pracowników ma negatywny wpływ na cenę akcji spółki.

Od końca ubiegłego tygodnia wartość akcji Lloyds Bank spadła o 10,4%. Jest to wspaniały trend spadkowy, na którym można dobrze zarobić. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 9:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji