McDonald’s będzie dostarczał jedzenie do domu

Znana na całym świecie sieć restauracji McDonald, stworzy aplikację mobilną dla zamawiania jedzenia do domu. Te informacje zostały wcześniej zatwierdzone przez dyrektora firmy. Program zostanie zaprojektowany w celu zmniejszenia kolejek w restauracji, a klienci będą mogli zamówić dostawę jedzenia poprzez kuriera. Szybkość dostarczania będzie zależeć od liczby zamówień. W najbliższym czasie aplikacja mobilna będzie działała w 20 tys. restauracji McDonalds na całym świecie.

Od początku marca wartość akcji McDonald’s wzrosła o 1,7% i w dalszym ciągu wzrasta. Jest to wspaniały trend wzrostowy, który można wykorzystać dla prognozowania udanych transakcji. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji