McDonalds otworzy 120 restauracji w Rosji

McDonalds planuje otworzyć 120 restauracji w Rosji. W 2016 roku zaplanowano budowę 60 oddziałów, w 2017 również 60. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy, w Rosji w trzech miastach otwarto trzy nowe restauracje. Budowa restauracji zaplanowana jest  w nowych miastach, jak również w miastach, w których McDonalds już jest. Otwarcie restauracji w nowych miejscach będzie miało pozytywny wpływ na wartość akcji spółki.

Od początku miesiąca, wartość akcji McDonalds wzrosła o 2,1%. Jest to pozytywny trend, który inwestorzy mogą wykorzystać do przewidywania udanych transakcji. Inwestycje w to aktywo będą dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj