Microsoft jest stroną w jednym z procesów sądowych

Microsoft złożył pozew przeciwko amerykańskiemu Departamentowi Sprawiedliwości w celu ochrony swoich użytkowników. Jak się okazało, w trakcie dochodzeń rząd Stanów Zjednoczonych miał wolny dostęp do skrzynek elektronicznych klientów bez odpowiedniego zawiadomienia o ich użyciu. Polityka rządu narusza kilka punktów Konstytucji USA. Obecnie Microsoft chce znieść zakaz wysyłania takich informacji.

Sytuacja ta miała pozytywny wpływ na akcje Microsoft, których wartość już wzrosła o 0,82% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji