Microsoft przejmuje LinkedIn

Microsoft zdecydował się na zakup portalu społecznościowego dla profesjonalistów LinkedIn. Kwota transakcji opiewa na 26,2 miliarda dolarów. Sieć społeczna została wydana w 2003 roku i liczy około 400 milionów użytkowników na chwilę obecną. Przedstawiciel Microsoft poinformował, że zgodnie z warunkami umowy, nie będą wprowadzane znaczące zmiany, najprawdopodobniej LinkedIn zostanie częścią pakietu Office 365.

Po tej informacji cena za akcję LinkedIn wzrosła o 32% i spodziewany jest dalszy wzrost. Jest to świetna okazja, aby dokonać udanej transakcji i uzyskania znaczącego przychodu.

Akcje firmy LinkedIn są dostępne na naszej platformie w sesji amerykańskiej czyli od 15.40 do 22.00 czasu środkowo europejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.