Microsoft stracił swój biznes

Amerykańska firma Microsoft poinformowała o sprzedaży marki Nokia firmie Foxonn, która zajmuje się produkcją iPhone. Oprócz marki, Microsoft przekazał prawa własności do oprogramowania. Decyzja została podjęta przez kierownictwo bez wyjaśnienia motywów. Umowa na kwotę $350 mln zostanie zakończona w 2 połowie tego roku. Ponad 4000 pracowników firmy Nokia przeniosą się do nowego miejsca pracy, co znacznie obniży koszty Microsoft.

Wiadomość miała pozytywny wpływ na wartość akcji Microsoft, których wartość wzrosła o 0,7% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj