Microsoft stworzył nową technologię

Amerykańska firma Microsoft opracowała technologię, która pozwala na zarządzanie urządzeń mobilnych za pomocą gestów. Bezdotykowy system pozwoli wykonywać takie polecenia jak głośność i zarządzanie ustawień aplikacji. Nowa technologia nazywa się Pre-Touch Sensing i wartym podkreślenia jest fakt, że spowodowała ona już duże zapotrzebowanie na rynku.

Wartość akcji Microsoft wzrosła o 0,72% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj