Microsoft zmienia rynek

Najnowszy system operacyjny firmy Microsoft - Windows 10 po upływie roku zajmuje 20% rynku komputerów osobistych. Najnowszy system operacyjny instalowany jest tak szybko, że dla rynku taki wzrost był rekordowy. Microsoft różnymi sposobami przyczynia się do popularyzacji systemu Windows 10 i jest to bardzo dobrze docenione przez ekspertów i użytkowników komputerów osobistych.

Od początku roku wartość akcji Microsoft wzrosła o 2% i w dalszym ciągu wzrasta. Nie przeocz okazji zarobić na wzroście akcji tej spółki. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.