Na spółkę Coca-Cola nałożono dodatkowe zobowiązanie podatkowe

W stanie Filadelfia została zatwierdzona ustawa o wprowadzeniu dodatkowego podatku na wszystkie napoje gazowane. Spowoduje to wzrost kosztów produktów m.in. firmy Coca-Cola. Przykładowo cena dwulitrowej butelki wzrośnie o więcej niż 1 $. Celem nowej ustawy jest zwiększenie budżetu stanowego. Według szacunków analityków podatek będzie przynosić do skarbca Filadelfii dodartkowo ok. $91 mln w rok. Ustawa wejdzie w życie z początkiem 2017 roku.

Wzrost kosztów produkcji miał negatywny wpływ na akcje Coca-Coli, których wartość spadła o 1,15% i w dalszym ciągu spada. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.