One Touch

Opcje Jednodotykowe-jest to wspaniała okazja dla inwestorów, którzy chcą uzyskać większe zyski, inwestując podczas przerw między sesjami oraz w dniach wolnych.

Opcja jednodotykowa- jest to opcja długoterminowa, która trwa do 5 dni. Zadaniem inwestora jest dokonać prawidłowej prognozy na wzrost lub spadek określonej ceny, na okres do 5 dni. Jeśli w chwili wygaśnięcia opcji, cena aktywa jest wyższa ustalonego poziomu, transakcja jest wygrana. Kwota inwestycji jest wskazana w jednostkach. Jedna jesdostka odpowiada 50 USD. Kwota inwestycji rozpoczyna się od 1 do 10 jednostek, czyli od 50 do 500 USD.

Inwestując w opcje «One Touch» można uzyskać do 650% zainwestowanej kwoty. Wartości akcji są pobierane z amerykańskiej sesji, która zamyka się o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego.

"One Touch" jest to opcja pozagiełdowa, dlatego jest dostępna przed otwarciem sesji USA od 22:00 do 15:00 czasu środkowoeuropejskiego.

1. Aktywo. Po kliknięciu na przycisk Aktywo otworzy się lista aktywów. Wybierz aktywo, aby otworzyć wykres ceny tego aktywa i transakcję.
2. Zamknięcie – czas, przed którego upływem można otworzyć transakcję
3. Kwota - wybierz kwotę inwestycji w jednostkach. Jedna jednostka równa 150 PLN
4. Czas wygaśnięcia opcji
5. Potencjalna wypłata. Oczekiwana wypłata, którą otrzymasz po upływie czasu wygaśnięcia opcji, w przypadku, jeśli transakcja będzie udana.
6. Wypłata %. Wypłata określona w procentach.
7. Kurs docelowy - w tym oknie widoczna jest cena, którą musi osiągnąć wybrane aktywo i utrzymać się powyżej tego poziomu, aby otwarta pozycja była wygrana. Kurs docelowy może być również wybrany na spadek, ale w tym przypadku inwestycja powinna pozostać na poziomie docelowym lub spadnąć przed zakończeniem transakcji.
8. Wybierz opcję “W GÓRĘ”, jeśli uważasz, że w momencie wygaśnięcia opcji cena aktywa będzie wyższa od ceny otwarcia. Jeśli uważasz, że cena aktywa będzie niższa niż cena otwarcia kliknij “W DÓŁ”.
9. Rodzaj wykresu. Może być wyświetlany wykres liniowy lub świecowy.
10. Wykres (Reuters). Ruch ceny wybranego aktywa w czasie rzeczywistym.
11. Wybierz przedział czasowy, aby zapoznać się w wykresem ceny aktywa.
12. Pozycje otwarte/Jednodotykowe. Opcje, które są otwarte w danej chwili.
13. Pozycje wygasłe/ Jednodotykowe. Po kliknięciu w zakładkę „Pozycje wygasłe/ Jednodotykowe” będziesz miał dostęp do archiwum swoich transakcji.