Opcje CFDs, Forex słownik pojęć

Analiza techniczna – metoda analizy, która opiera się na badaniach historii cen na wykresach w celu przewidywania zmiany cen w przyszlości.

Analiza fundamentalna – metoda analizy oparta na obserwowaniu obecnej sytuacji ekonomicznej opierając się na wiadomościach, które mają wpływ na określone aktywo w celu przewidywania zmiany cen w przyszłości.

Akcje – rodzaj papierów wartościowych, których właściciele mają prawo otrzymać część zysku spółki.

Aktywa podstawowe – pary walutowe, surowce, indeksy oraz akcje na podstawie których opierają się opcje CFDs, Forex.

Aktualny kurs – cena aktywów.

Bonus – dodatkowe środki na inwestowanie oferowane przez platformę uTrader.

Balans– kwota środków na koncie platformy uTrader.

Cena otwarcia – jest to cena aktywa w momencie otwarcia pozycji.

Czas wygaśnięcia – jest to określony dzień i godzina w której opcja wygaśnie.

Cena wygaśnięcia – cena aktywów w momencie wygaśnięcia opcji.

Depozyt – kwota pieniędzy, którą inwestor deponuje na własne konto na platformie uTrader.

Funkcja podwojenia – funkcja pozwala na inwestowanie w to samo aktywo ponownie na tych samych warunkach, ale przy obecnym kursie.

Funkcja sprzedaj – funkcja, która pozwala zamknąć opcję przed czasem jej wygaśnięcia.

Funkcja wydłużenia – funkcja, która pozwala opóźnić czas wygaśnięcia opcji.

FAQ – rozdział najczęściej zadawanych pytań.

Godziny handlu – czas pracy podstawowych giełd światowych.

Giełda – platforma handlowa na rynku papierów wartościowych.

Indeksy – pokazują zmianę wartości określonej grupy papierów wartościowych.

Non-farm Payrolls (NFP) – jeden z najważniejszych wskaźników na rynku finansowym USA, który wskazuje poziom zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Publikacja tego wskaźnika określa dalszy wzrost lub spadek wartości dolara amerykańskiego. Dane są publikowane w każdy pierwszy piątek miesiąca.

Obrót – wspólna ilość otwartych transakcji.

Opcje CFDs, Forex – sposób inwestowania, który polega na prognozowaniu ruchu ceny aktywów w trakcie określonego z góry okresu.

Opcje turbo – rodzaj opcji CFDs, Forex, kórych czas wygaśnięcia wynosi 30/60/120/300 sekund.

Opcje długoterminowe – rodzaj opcji CFDs, Forex, których czas wygaśnięcia wynosi 1 lub więcej dni.

Opcje „Pary” – rodzaj opcji, CFDs, Forex składających się z dwóch aktywów. Cena jednego aktywa jest podstawową w stosunku do drugiej.

Opcje „Jednodotykowe” – rodzaj CFDs opcji z proponowanym kierunkiem i poziomem docelowym, który powinna osiągnąć cena w momencie zamknięcia opcji, o godzinie 17.00 GMT w piątek. Opcja ta może zostać zamknięta przed czasem, jeśli docelowy poziom zostanie osiągnięty o godzinie 17.00 GMT w dowolnym dniu, przed upływem czasu wygaśnięcia..

Opcja W GÓRĘ – opcja będzie udana jeśli w momencie wygaśnięcia opcji cena danego aktywa będzie wyższa od ceny otwarcia.

Opcja W DÓŁ – opcja będzie udana jeśli w momencie wygaśnięcia opcji cena danego aktywa będzie niższa od ceny otwarcia.

Poziom docelowy – automatycznie określony poziom ceny, który cena powinnna dotrzeć do lub w czasie wygaśnięcia transakcji.

Pary walutowe – cena jednej waluty w stosunku do drugiej.

Poza pieniądzem – termin oznaczający, że opcja nie przynosi zysku.

PKB (Produkt krajowy brutto) – jest to wskaźnik makroekonomiczny, określa ostateczną wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu.

Reuters – jedna z największych w świecie agencji prasowych w sferze finansów, która dostarcza aktualne kursy dla platformy uTrader.

Surowce – odzwierciedlają ceny surowców, takich jak: złoto, srebro, ropa naftowa i inne.

Trend – wyraźna zmiana ceny w jednym kierunku.

W pieniądzu – termin oznaczający, że opcja przynosi zysk.

Wybór traderów – dane statystyczne otwartych transakcji traderów na platformie uTrader.