Opcje Długoterminowe

Opcje długoterminowe dają możliwość przeprowadzania inwestycji w szerszej skali czasowej. Czas wygaśnięcia opcji długoterminowej wynosi więcej niż 1 dzień. Ta opcja jest szczególnie pożyteczna dla inwestorów, którzy analizują rynek i używają analizy fundamentalnej. Jednak zyskowność tego rodzaju opcji jest o wiele mniejsza niż zyskowność opcji z krótszym czasem wygaśnięcia.
Inwestowanie w opcje długoterminowe jest bardzo proste. Wybierz aktywo oraz zapoznaj się z wykresem ceny tego aktywa. Wybierz czas wygaśnięcia i następnie wpisz kwotę inwestycji. Jeśli uważasz, że w momencie wygaśnięcia opcji cena aktywa będzie wyższa od ceny otwarcia, wybierz opcję W GÓRĘ, jeśli uważasz, że cena aktywa spadnie, wybierz opcję W DÓŁ. Następnie sprawdź szczegóły transakcji i kliknij “Zastosuj”.
Po kliknięciu na przycisk “ZATWIERDŹ” otwarta transakcja będzie widoczna pod wykresem ceny aktywa w zakładce “Pozycje otwarte”/”Długoterminowe”. 

1. Gorące aktywa. Najczęściej wybierane aktywa

2. Aktywo. Po kliknięciu na przycisk Aktywo otworzy się lista aktywów. Wybierz aktywo, aby otworzyć wykres ceny tego aktywa i transakcję.

3. Czas wygaśnięcia. Wybierz czas wygaśnięcia opcji

4. Kwota. Wpisz kwotę, którą chcesz zainwestować.

5. Potencjalna wypłata. Oczekiwana wypłata, którą otrzymasz po upływie czasu wygaśnięcia opcji, w przypadku, jeśli transakcja będzie udana.

6. Wypłata %. Wypłata określona w procentach.

7. Wybierz opcję “W GÓRĘ”, jeśli uważasz, że w momencie wygaśnięcia opcji cena aktywa będzie wyższa od ceny otwarcia. Jeśli uważasz, że cena aktywa będzie niższa niż cena otwarcia kliknij “W DÓŁ”.

8. Migający blok pomiędzy przyciskami "W GÓRĘ" i "W DÓŁ" - wyświetla zmianę ceny w czasie rzeczywistym. Zielony - cena wzrasta, czerwony — spada.

9. Rodzaj wykresu. Może być wyświetlany wykres liniowy lub świecowy.

10. Wykres (Reuters). Ruch ceny wybranego aktywa w czasie rzeczywistym.

11. Wybory traderów. Wskaźnik procentowy, który pokazuje stosunek między opcjami innych traderów „W GÓRĘ” i „W DÓŁ”.

12. Wybierz przedział czasowy, aby zapoznać się w wykresem ceny aktywa.

13. Pozycje otwarte/Długoterminowe. Opcje, które są otwarte w danej chwili.

14. Pozycje wygasłe/Długoterminowe . Po kliknięciu w zakładkę „Pozycje wygasłe/ Długoterminowe” będziesz miał dostęp do archiwum swoich transakcji.

15. Sprzedaj - funkcja, która pozwala zamknąć opcję przed czasem jej wygaśnięcia i otrzymać część zainwestowanej kwoty.

16. Podwojenie - funkcja pozwala na inwestowanie w to samo aktywo ponownie na tych samych warunkach, ale przy obecnym kursie.