Otrzymaj pieniądze za obrót


Wyjątkowa możliwość zarobić dodatkowy dochód wspólnie z nami.

Nasi klienci otrzymują pieniądze na konto inwestycyjne za dokonanie obrotu. W zależności od rodzaju konta i uzyskanego obrotu ilość środków może wynosić do 5%.

  • W celu uzyskania informacji dot. oferty skontaktuj się z osobistym analitykiem finansowym
  • Czas trwania oferty jest
    omawiany indywidualnie
  • Otrzymać wypłatę można po uzyskaniu odpowiedniego obrotu na koncie w danym miesiącu kalendarzowym
  • Procent wypłaty za obrót omawiany jest z każdym inwestorem indywidualnie
calculator

Kalkulator płatności

Wybierz kwotę depozytu

$
Wymagany obrót (suma wszystkich transakcji)
help

Otrzymać wypłatę można po uzyskaniu odpowiedniego obrotu na koncie w danym miesiącu kalendarzowym, który jest omawiany indywidualni

$
Procent wypłaty z obrotu (stopa zwrotu)
help

Procent wypłaty za obrót omawiany jest z każdym inwestorem indywidualnie

1%3%5%
Kwota wpłaty na konto
00 $

Inwestuj i zarabiaj