Perspektywy złota oraz popyt na bezpieczne aktywa

Istnieje możliwość, że cena złota wzrośnie ze względu na dewaluacje chińskiej waluty w zeszłym tygodniu. Inwestorzy obawiają się spadków na giełdzie azjatyckiej z powodu niestabilności gospodarki. Z tego powodu inwestorzy zaczynają poszukiwać bardziej bezpiecznych aktywów do inwestowania. Zazwyczaj w takich przypadkach popyt na metale szlachetne wzrasta. Srebro i platyna także poruszają się w pozytywnym trendzie.

Cena złota rodzaju Comex wzrosła o 4 punkty czyli o 0,36% i notowany jest na poziomie $ 1,118,00 za uncję. Spodziewa się, że w najbliższej przyszłości taki trend się utrzyma. Przypominamy, że inwestycje w złoto (GOLD) są dostępne na naszej platformie od 05:00 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.