Petrobras zamieszany w skandal

Największy koncern naftowy i gazowy w Brazylii był stroną w jednym z najgłośniejszych procesów sądowych w historii tego kraju. Sąd Najwyższy Brazylii oskarżył przewodniczącego parlamentu E.Kuni o łapówkarstwo w celu zapewnienia pomocy Petrobras w zawieraniu zyskownych umów. Wcześniej Petrobras zredukował swoje wydatki o 20%, aby naprawić wcześniejsze błędy w zarządzaniu. Wcześniej Petrobras postanowił sprzedać dwa pola naftowe, co miało pozytywny wpływ na finansowe wyniki tej spółki.

Nowa strategia tej spółki miała pozytywny wpływ na wartość akcji Petrobras, która wzrosła o 14,6% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji