Petrobras zmniejsza swoje inwestycje

Największe przedsiębiorstwo petrochemiczne w Brazylii informowało o zmniejszeniu inwestycji o 25%. Petrobras chce trzymać się tego planu do 2019 roku, zmniejszając wielkość inwestycji do $98,4 mld. Powodem tej korekty był gwałtowny spadek wartości brazylijskiego reala oraz niezdolność firmy do prawidłowego zarządzania wypracowanymi zyskami. Petrobras zmniejszył także zaplanowaną produkcję ropy naftowej i gazu, co w sumie niewątpliwie doprowadzi do zmniejszenia zysków w bieżącym roku.

Wiadomośc ta miała negatywny wpływ na cenę akcji Petrobras, których wartość spadła już o 5,93%. Cena akcji Petrobras nadal spada, jest to kolejna okazja zarobić na dalszym spadku tego aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od godziny 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.