Pfizer anulował największy kontrakt

Jeden z największych producentów leków w USA oficjalnie ogłosił zakończenie współpracy z irlandzką firmą Allergan. Umowa, której wartość wynosi $160 mld została anulowana z powodu nowej polityki podatkowej w USA. Firmy nie mogą już zmienić kraju opodatkowania, co poprzednio pozwalało zmniejszyć podatki przez nabywanie przedsiębiorstw w innych krajach. Wartym podkreślenia jest fakt, że wiadomość ta miała pozytywny wpływ na Pfizer.

Wartość akcji Pfizer wzrosła o 5% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji