Pfizer otrzymał rekordowy zysk

Jeden z największych producentów leków w USA opublikował wyniki finansowe za 1 kwartał 2016 roku. W porównaniu do ubiegłego roku zysk netto Pfizer wzrósł o 27% i wyniósł $3 mld. Znacznie wzrosła sprzedaż leków. Firma spodziewa się, że wielkość rocznego dochodu będzie około $ 50 mld.

Wiadomość miała pozytywny wpływ na akcje Pfizer, których wartość wzrosła o 2,74% i w dalszym ciągu wzrasta. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji USA od 15:40 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcj