Popyt na złoto wciąż wzrasta

Złoto umacnia się na światowym rynku metali szlachetnych. Na pozytywne nastroje inwestorów mają wpływ oczekiwania, że jeszcze w tym tygodniu stopy procentowe Fed nie zostaną podniesione. Ponadto ostatnie negatywne dane statystyczne z USA mają negatywny wpływ na wzrost gospodarki tego kraju. Wśród ekspertów istnieje zdanie, że jeśli do końca tego roku stopu procentowe nie będą podniesione, to tego można będzie oczekiwać w marcu. Może to wspierać wzrost złota.

Cena złota Comex wzrosła o 12,4 punktu czyli o 1,06%. Spodziewane jest, że w najbliższej przyszłości ta tendencja się utrzyma. Przypominamy, że inwestycje w złoto (GOLD) są dostępne na naszej platformie od 05:00 do 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.