Pracownicy Tesco zorganizowali strajk

Pracownicy jednej z największych sieci hipermarketów w Irlandii zebrali się, aby domagać się, zachować umowy o pracę bez zmian. Nowe umowy o pracę mają wpływ na interesy pracowników, którzy pracowali w Tesco do 1996 r. Gdy nowa umowa zostanie zaakceptowana wynagrodzenie pracowników zmniejszy się o 15%. Do dnia dzisiejszego w strajku wzięło udział ponad 16 sklepów, których liczba w tym tygodniu może wzrosnąć o kolejne 23.

Wiadomość miała negatywny wpływ na wartość akcji Tesco, których wartość spadła o 0,53% i w dalszym ciągu spada. Inwestorzy mają wspaniałą możliwość zarobić na dalszym spadku aktywa. Inwestycje w to aktywo są dostępne na naszej platformie w sesji europejskiej od 9:15 do 17:30 czasu środkowoeuropejskiego.

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji