Przegląd rynkowy 01.02.2016

EUR/USD stopniowo wzrasta i porusza się w pobliżu poziomu 1.08 bez wyraźnych tendencji. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i powrócił do poziomu 1.42. Para walutowa USD/JPY od ubiegłego piątku wzrosła o 2 punkty, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. Złoto nadal porusza się w pobliżu poziomu 1121. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. We wszystkich trzech regionach będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika PMI dla przemysłu. W Europie spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W Wielkiej Brytanii i USA spodziewane są dane negatywne i mogą one mieć negatywny wpływ na GBP i USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0870 i 1.0949. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0810. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4306 i 1.4415. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4150. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7108 i 0.7140. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7042. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 121.70. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 120.64 i 118.54. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0256. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0200 i 1.0134. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 76.31. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 75.16 i 74.53. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1122. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1115 i 1110. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.