Przegląd rynkowy 01.03.2016

Para walutowa EUR/USD spadła do poziomu 1.08, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. Dalszy ruch tego aktywa jest nieokreślony. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Udało się tej parze walutowej osiągnąć poziom 1.39, możliwe są dalsze wzrosty. USD/JPY nadal porusza się w pobliżu poziomu 112, ale porusza się w pozytywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto wzrosło do poziomu 1248, ale następnie nieznacznie spadło do poziomu 1245. W chwili obecnej wykres ceny porusza się w wąskim korytarzu.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie będą opublikownae dane statystyczne dot. zmiany bezrobocia w Niemczech, dane spodziewane są lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W USA i Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu. Dane mogą mieć duży wpływ na przyszłą wartość GBP i USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0899 i 1.0963. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0859. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.3949. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.3900 i 1.3836. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7168. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7127 i 0.7109. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 113.27. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 112.16. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9991 i 1.0038. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9949. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 75.40 i 76.24. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 74.16. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1248. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1236 i 1225. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.