Przegląd rynkowy 01.04.2016

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.13. USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 112. Istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1230.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W USA polecamy zwrócić uwagę na stopę bezrobocia oraz zmianę zatrudnienia w sektorach pozarolniczych.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1412. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1367 i 1.1310. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 112.36 i 112.60. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 112.06. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1234 i 1239. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1228. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.