Przegląd rynkowy 02.02.2016

EUR/USD nieznacznie wzrósł i osiągnął poziom 1.09, wpływ na to miały pozytywne dane statystyczne z Europy. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i nadal porusza się w pobliżu poziomu 120. Istnieją perspektywy do dalszych spadków, ale wartość pary walutowej może stopniowo wzrastać. Cena złota osiągnęła poziom 1130, ale później nieznacznie spadła. W chwili obecnej złoto porusza się w pobliżu poziomu 1125 i pozostają perspektywy do dalszych spadków.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z Europy i Wielkiej Brytanii. W USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie polecamy zwrócić uwagę na zmianę bezrobocia w Niemczech, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR. W Wielkiej Brytanii będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika PMI dla sektora budowlanego. Oczekiwane są negatywne dane, które mogą mieć negatywny wpływ na wartość GBP.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0919. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0874 i 1.0841. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4445. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4349 i 1.4243. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7128. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7062. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 121.03 i 121.43. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.38. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0230. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0155. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 77.81. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 76.95 i 75.40. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1130. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1124 i 1119. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.