Przegląd rynkowy 02.03.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.08, pozostają perspektywy do dalszych spadków. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Para walutowa nadal notowana jest w pobliżu poziomu 1.39, możliwe są dalsze wzrosty. Parze walutowej USD/JPY udało się osiągnąć poziom 114, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Cena złota gwałtownie spadła do poziomu 1224, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Wielkiej Brytanii będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika PMI dla sektora budowlanego. Dane spodziewane są lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na GBP. W USA warto zwrócić uwagę na zmianę pozarolniczego zatrudnienia i zapasy ropy naftowej. Publikacje te mogą mieć wpływ na dalszą wartość USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0867 i 1.0885. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0834. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4019. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.3943 i 1.3904. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7244. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7164 i 0.7119. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 114.31. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 113.74 i 112.90. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0009. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9955. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 74.28 i 75.41. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 73.04. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1236 i 1247. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1224. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.