Przegląd rynkowy 02.08.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i osiągnął poziom 1.11. Para walutowa USD/JPY spadła do poziomu 102 i porusza się w pozytywnym trendzie. Para walutowa USD/CHF spadła do poziomu 0.96 i porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu na poziomie 1.31. AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 0.75. Cena złota porusza się w wąskim korytarzu i notowana jest na poziomie 1349.

Oczekiwane wiadomości

W Europie warto zwrócić uwagę na zmianę stopy bezrobocia w Hiszpanii o godzinie 9:00 czasu środkowoeuropejskiego. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne o godzinie 12:15 czasu środkowoeuropejskiego. Warto również zwrócić uwagę na dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dot. wskaźnika PMI dla sektora budowlanego o godzinie 10:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Szwajcarii warto zwrócić uwagę na sprzedaż detaliczną za czerwiec o godzinie 9:15 oraz na wskaźnik PMI według SVME o godzinie 9:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Australii warto zwrócić uwagę na dane statystyczne, które już są opublikowane.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1175. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1153. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 102.82. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 102.22. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9694. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9671. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.3201. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.3171. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7547. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7483. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1354. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1346. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.