Przegląd rynkowy 02.11.2015

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Do dalszych wzrostów potrzebne jest utrzymanie się powyżej poziomu 1.10 i pozytywne informacje ze strefy euro. Na rynku widoczna jest jednak przewaga pozycji Sprzedaj i spodziewane jest osiągnięcie poziomu 1.07. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Para walutowa USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w wąskim korytarzu, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu, spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dot. wskaźnika PMI dla przemysłu, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na GBP. W USA także warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1040 i 1.1071. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0985. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5442 i 1.5466. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5333. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7148. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7113 i 0.7083. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.78 i 121.47. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.24. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9874 i 0.9909. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9845. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane w górę co wskazuje na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 63.97 i 64.42. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 63.23. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1143 i 1150. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1134. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.