Przegląd rynkowy 02.10.2014

Codzienny przegląd rynkowy

EUR/USD próbuje wzrosnąć i udało mu się częściowo ustablizować. Konsolidacja była konieczna i przyszłe spadki nie są bez niej możliwe. W tym momencie istnieją tendencję na dalszy spadek. Inwestorzy zachowują interes w sprzedaży tej pary. Generalnie dolar wygląda bardzo korzystne w porównaniu do innych walut. Indeks dolara wykazuje się aktywną redukcją. GBP/USD podobnie jak EUR/USD stopniowo się umacnia. Para walutowa USD/JPY znajduje się w korekcie po aktywnym wzroście. Złoto stopniowo się umacnia, teraz otwierają się perspektywy na dalszy wzrost.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na ogłoszenia dotyczące stopy procentowej, gdzie oprocentowanie powinno się utrzymać się dotychczasowym poziomie. Jeśli stopa procentowa zostanie obniżona, będzie to dodatkowa presja na EUR/USD. Następnie odbędzie się konferencja prasowa EBC, podczas której mogą występować silne ruchy. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące aktywności gospodarczej w sektorze budowlanym, gdzie oczekiwane są dane słabsze od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na brytyjską walutę. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące wniosków o zasiłki dla bezrobotnych, gdzie oczekiwane są dane gorsze od poprzednich, które mogłyby mieć negatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar skorygował się po aktywnej redukcji. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na około 1,2673. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 1,2619 i 1,2583. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD Funt/dolar skorygował się po aktywnej redukcji. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na wysokości 1,6248. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 1,6181 i 1,6160. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD Dolar australijski stopniowo się umacnia. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom zatrzymania wzrostu znajduje się na 0,8813. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się w okolicach 0,8725 i 0,8662. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen znajduje się po silnej konsolidacji. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na wysokości około 109,10 i 109,97. Ważny poziom ograniczający dalszy spadek znajduje się na około 108,55. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD Złoto porusza się dynamicznie. Średnie kroczące są skierowane w górę, co oznacza dalszy wzrost. Ważny poziom hamujący dalszy wzrost znajduje się na wysokości około 1222. Ważne ograniczenia dalszego spadku znajdują się na około 1213 i 1205. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.