Przegląd rynkowy 02.12.2014

Na rynku nie występują silne ruchy. EUR/USD nadal porusza się w wąskim korytarzu. Aby wyjść z tego zakresu wymagany jest silny strumień wiadomości. Istnieją perspektywy na ruch korekcyjny w górę, ale będzie to wymagać pozytywnych wiadomości z Europy. GBP/USD, podobnie jak EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ogólnie rzecz biorąc trend średnioterminowy jest spadkowy, więc zaleca się skupić na opcjach spadkowych. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy na dalszy wzrost. Złoto wykazuje się stałym wzrostem na tle przychodzących sygnałów.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk w Europie, Wielkiej Brytanii i USA. Europa powinna zwrócić uwagę na statystyki dotyczące zmiany stopy bezrobocia w Hiszpanii, oczekiwane są dane lepsze niż poprzednie, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące wskaźnika aktywności gospodarczej w sektorze budowlanym, gdzie spodziewane są dane gorsze od poprzednich, które mogą mieć negatywny wpływ na funta brytyjskiego. W USA należy zwrócić uwagę na wypowiedzi prezes Fed Yellen, w czasie prezentacji może wystąpić silny ruch wielokierunkowy.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1,2475 i 1,2505. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1,2418. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważny poziom powstrzymania wzrostu znajduje się na 1,5762. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na około 1,5695 i 1,5584. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD Dolar australijski stopniowo się umacnia. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 0,8530. Ważne poziomy ograniczenia spadku znajdują się na około 0,8469 i 0,8418. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 119,12. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na około 118,21 i 117,86. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na 1221. Ważne poziomy ograniczające dalszy spadek znajdują się na około 1203 i 1192. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.