Przegląd rynkowy 03.02.2016

EUR/USD nadal porusza się w pozytywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.09. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD tak samo jak i EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Para walutowa wzrosła do poziomu 1.44. USD/JPY porusza się w pobliżu poziomu 119, ale z powodu dużej ilości danych statystycznych z USA sytauacja może się zmienić. Złoto nadal porusza się w pobliżu maksymalnych wartości i w chwili obecnej jest w pobliżu poziomu 1127. Pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Europie brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Wielkiej Brytanii polecamy zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla usług, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na GBP. W USA będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika ISM dla usług oraz zapasów ropy naftowej. Oczekiwane są negatywne dane i mogą one mieć negatywny wpływ na wartość USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0940. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0912 i 1.0893. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4446. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4392 i 1.4326. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7054 i 0.7089. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7002. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.24 i 120.88. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 119.44. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0194 i 1.0224. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0170. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 79.84. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 78.57 i 77.67 Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1130. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1125 i 1121 Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.