Przegląd rynkowy 03.03.2016

EUR/USD nadal notowany jest w pobliżu poziomu 1.08 i obecnie porusza się w negatywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych spadków. GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Udało się tej parze walutowej osiągnąć poziom 1.41, istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. USD/JPY nadal porusza się w pobliżu poziomu 114. Para walutowa porusza się w pozytywnym trendzie, ale możliwe są spadki. Cena złota wzrosła do poziomu 1244, ale następnie nieznacznie spadła. Obecnie złoto porusza się w pozytywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Wielkiej Brytanii i USA. W Wielkiej Brytanii spodziewane są dane statystyczne dot. wskaźnika PMI dla usług. Spodziewane są dane gorsze od poprzednich i mogą one mieć negatywny wpływ na GBP. W USA warto zwrócić uwagę na wskaźnik ISM dla usług. Spodziewane są negatywne dane, które mogą mieć wpływ na wartość USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0876. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.0854 i 1.0826. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4094. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4025 i 1.3915. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7323. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7280 i 0.7200. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 114.56. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 113.71 i 113.22. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9982 i 1.0009. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9956. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 73.65 i 74.19. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 72.96. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1243. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1237 i 1227. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.