Przegląd rynkowy 03.06.2016

Po publikacji decyzji w sprawie stóp procentowych para walutowa EUR/USD spadła do poziomu 1.11, ale obecnie stopniowo wzrasta. USD/JPY nadal porusza się w pobliżu poziomu 108. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. Cena złota porusza się w pozytywnym trendzie i notowana jest na poziomie 1211.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj będą opublikowane ważne dane statystyczne z USA. Polecamy zwrócić uwagę na stopę bezrobocia oraz wskaźnik ISM dla usług.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1179 i 1.1216. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1142. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 109.14. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 108.50. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1213 i 1217. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1206. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.