Przegląd rynkowy 03.09.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Nie udało się tej parze przełamać poziomu 1.12. Ogólnie rynek pozostaje w oczekiwaniu na jutrzejsze dane statystyczne z USA. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu, są perspektywy do dalszych wzrostów, jednak dla tego potrzebne są pozytywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w negatywnym trendzie i możliwe są dalsze spadki.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj oczekiwane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. Warto zwrócić uwagę na dane statystyczne z Europy dotyczące decyzji w sprawie stóp procentowych, oczekuje się, że dane będą na poziomie z poprzedniego okresu. Ważne są także dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dotyczące wskaźnika PMI dla usług, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP. W USA także warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dotyczące wskaźnika ISM dla usług, spodziewane są dane gorsze od poprzednich i może to mieć negatywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie . Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.1248 i 1.1293. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.1204. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5300 i 1.5324. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5263. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7026 i 0.7060. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.6983. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 120.68. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 120.30 i 119.68. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ)

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9706. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9668 i 0.9605. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 67.81 i 68.79. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 66.10. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1148. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1131 i 1124. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.