Przegląd rynkowy 03.11.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i są perspektywy do dalszych spadków, ale dla tego potrzebne jest utrzymanie się poniżej poziomu 1.10. Na rynku widoczna jest przewaga pozycji Sprzedaj co wskazuje na ewentualne spadki. Do dalszych spadków potrzebne są silne wiadomości z Europy lub USA. GBP/USD tak samo jak EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Pozostają perspektywy do dalszych spadków. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w wąskim korytarzu, istnieją perspektywy do wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z USA. W Europie i Wielkiej Brytanii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W USA warto zwrócić uwagę na dane statystyczne dot. wskaźnika zamówień fabryk, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1051. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1016 i 1.0999. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5437 i 1.5496. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5403. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7211. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7188 i 0.7117. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 120.68 i 120.84. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 120.48. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.9873 i 0.9890. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9834. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 63.64 i 64.16. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 63.35. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe.Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1138 i 1143. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1132. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.