Przegląd rynkowy 03.02.2015

EUR/USD ustatkowało się powyżej poziomu 1.13, co jest pozytywnym syganłem dla kupujących tą parę walut. Generalnie para pozostaje w negatywnym trendzie, ale krótki wzrost jest możliwy ze względu na przewagę sprzedających nad kupującymi we wszystkich przedziałach czasowych. Jeśli tej parze uda się przełamać kolejny punkt wsparcia oznaczać może to kolejny wzrost kursu tej pary. GBP/USD znajduje się w negatywnym trendzie co powinno się przyczynić do dalszych spadków tej pary. Para walutowa USD/JPY podobnie znajduje się w negatywnym trandzie i może się dalej osłabiać. Złoto przeciwnie, znajduje się w pozytywnym trendzie i można się spodziewać kolejnych wzrostów tego surowca.

Nadchodzące informacje

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. Europa powinna zwrócić uwagę na dane dotyczące zmiany stopy bezrobocia w Hiszpanii, spodziewane są dane lepsze niż poprzednio, a to może mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. Z informacji z Wielkiej Brytanii istotną publikacją będą dane nt. Indeksu PMI w budownictwie. Spodziewa się danych gorszych niż poprzednio, a to może mieć negatywny wpływ na funta brytyjskiego. Odnośnie publikacji z USA zalecamy zwrócić uwagę na dane dotyczące zamówień fabrycznych, oczekuje się danych gorszych od poprzednich, a to z kolei może mieć nagatywny wpływ na dolara amerykańskiego.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące zorientowane sa poziomo, ale dalszy wzrost jest możliwy. Ważny poziom ograniczający wzrost znajduje się na poziomie około 1,1360. Ważne poziomy ograniczjące spadki znajdują się na poziomach około 1,1321 i 1,1291. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD znajduje się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące zorientowane są poziomo, ale dalszy spadek jak najbardziej możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1,5048 i 1,5086. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1,5004. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD Dolar australijski znajduje się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące skierowane sa ku dołowi, co wskazuje na dalsze spaski. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 0,7673 i 0,7831. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 0,7649. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY Ta para walutowa również znajduje się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące zorientowane są poziomo, ale dalszy spadek możliwy. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 117,40 i 117,84. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 116,85. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD Złoto notowane jest w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale istnieja perspektywy do dalszego wzrostu. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach około 1282 i 1284. Ważny poziom ograniczjący spadki znajduje się na poziomie około 1272. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłacznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaąy instrumentow finansowych, o których mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.