Przegląd rynkowy 03.08.2015

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie i udało się tej parze utrzymać się poniżej poziomu 1.10. Wielu inwestorów stopniowo zwiększa ilość pozycji sprzedaży, spodziewając się dalszych spadków do poziomu 1.07. GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Są możliwe dalsze spadki do poziomu 1.55 jednak potrzebne są do tego negatywne wiadomości z Wielkiej Brytanii. Para walutowa USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i są perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych danych statystycznych z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. Warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech, oczekiwane są dane na poziomie z poprzedniego okresu. Ważne są także dane statystyczne dot. wskaźnika PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii, spodziewane są dane lepsze od poprzednich i może to mieć pozytywny wpływ na GBP. W USA także warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla przemysłu, oczekiwane są dane na poziomie z poprzedniego okresu.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0988 i 1.1112. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0920. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.5637 i 1.5677. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.5596. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7364. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7289 i 0.7234. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące skierowane są w górę wskazując na dalsze wrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 124.10. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 123.81 i 123.51. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.9678. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9647 i 0.9547. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 61.55. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 61.10 i 60.24. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1097 i 1103. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1092. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.