Przegląd rynkowy 03.10.2014

Codzienny przegląd rynkowy

Europejski Bank Centralny (EBC) planuje uruchomić program nabywania aktywów jeszcze w tym miesiącu. Program zostanie uruchomiony w celu zmniejszenia ryzyka deflacji. EBC ma się w planie rozpocząć w połowie października, ale konkretne daty nie są podane. EUR/USD nadal porusza się w wąskim korytarzu, ale w świetle ostatnich wydarzeń ekonomicznych możliwy jest dalszy spadek. Istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia poziomu 1,20 w tym roku. GBP/USD pozostaje pod silną presją sprzedających i może nastąpić dalszy spadek. Średniookresowe cele znajdują się na poziomie 1.55. Para walutowa USD/JPY stopniowo się umacnia i istnieją perspektywy dla dalszego rozwoju. Złoto nadal porusza się w wąskim korytarzu.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące PMI w sektorze usług w Hiszpanii, we Włoszech, Francji i Niemczech. Oczekiwane są dane słabsze od poprzednich, co może mieć negatywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu aktywności gospodarczej w sektorze usług, gdzie oczekiwane są dane słabsze od poprzednich, które mogą mieć negatywny wpływ na brytyjskiego funta. W Stanach Zjednoczonych należy zwrócić uwagę na bardzo ważny blok statystyk dotyczących bezrobocia, gdzie oczekiwane są pozytywne dane, które mogą pozytywnie wpłynąć na amerykańskiego dolara.

Propozycje handlowe

EUR/USD Euro/dolar porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na 1,2674 i 1,2698. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na 1,2614. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GBP/USD Funt/dolar notowany jest w negatywnym nastroju. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na 1,6161 i 1,6248. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na poziomie 1,6110. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

AUD/USD Dolar australijski stopniowo się umacnia. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Kluczowe poziomy oporu leżą na 0,8798 i 0,8825. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się w okolicy 0,8763. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

USD/JPY Para walutowa dolar/jen utrzymuje się w pozytywnym nastroju. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Kluczowy poziom oporu znajduje się na około 108,94. Kluczowe poziomy wsparcia znajdują się na wysokości od 108,34 i 107,99. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

 

GOLD Złoto notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalszy spadek. Kluczowe poziomy oporu znajdują się na wysokości od 1215 i 1222. Kluczowy poziom wsparcia znajduje się na około 1209. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (opcja sprzedaj), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (opcja kup).

Zastrzeżenie (Disclaimer). Opinia ta jest dla celów informacyjnych i nie może być interpretowana jako oferta lub instrukcja do wykonania niektórych transakcji na rynkach finansowych i towarowych. Prognozy i zalecenia przedstawione w niniejszym przeglądzie są osobistą opinią analityków firmy. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które moga powstać przy użyciu tego raportu. Firma zapewnia, że pracownicy nie mają osobistego interesu w promowaniu wyrażonych tutaj pomysłów. Ten dokument jest ze źródeł publicznych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu mogą ulec zmianie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Drukowanie, kopiowanie i rozpowszechnianie opisanej recenzji, informacjii mogą być dokonywane jedynie za pisemną zgodą firmy.