Przegląd rynkowy 03.12.2014

EUR/USD znajduje się pod silną presją sprzedaży. Para zadomowiła się na poziomie 1.24, co jest pozytywnym sygnałem dla inwestujących w opcje spadku. Istnieje perspektywa dalszego spadku. W tym tygodniu oczekiwane jest posiedzenie EBC (Europejski Bank Centralny), co może mieć duży wpływ na rynek. GBP/USD, podobnie jak EUR/USD znajduje się pod silną presją sprzedaży. Ze względu na umocnienie się pozycji dolara ta para walutowa w dalszym ciągu spada. USD/JPY aktualizuje swoje maksima i istnieją perspektywy dalszego wzrostu. Złoto notowane jest w wąskim korytarzu i możliwe są perspektywy dalszego wzrostu.

Nadchodzące wiadomości

Dzisiaj spodziewamy się ważnych statystyk z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. W Europie należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące sprzedaży detalicznej, gdzie oczekiwane są lepsze od poprzednich dane, które mogą mieć pozytywny wpływ na europejską walutę. W Wielkiej Brytanii należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu aktywności gospodarczej w sektorze usług, gdzie oczekiwane są lepsze od poprzednich dane, które mogą mieć pozytywny wpływ na brytyjskiego funta. W USA należy zwrócić uwagę na statystyki dotyczące indeksu aktywności gospodarczej w sektorze usług, gdzie oczekiwane są dane lepsze od poprzednich, co może mieć pozytywny wpływ na amerykańskiego dolara.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD znajduje się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, co może wskazywać na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na poziomach 1,2389 i 1,2426. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1,2370. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD notowany jest w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające wzrost znajdują się na 1,5669 i 1,5729. Ważny poziom ograniczenia spadku znajduje się na 1,5630. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD pozostaje pod presją. Średnie kroczące są skierowane w dół, co może wskazywać na dalszy spadek. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się na 0,8465 i 0,8541. Ważny poziom ograniczenia wzrostu znajduje się na 0,8387. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY znajduje się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale możliwy jest dalszy wzrost. Ważny poziom ograniczający dalszy wzrost znajduje się na poziomie 119,43. Ważne poziomy ograniczające spadek znajdują się na poziomach około 119,12 i 118,74. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD notowane jest w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalszy wzrost. Ważne poziomy ograniczające dalszy wzrost znajdują się na poziomach 1203 i 1221. Istotne ograniczenie dalszego spadku znajduje się na poziomie 1192. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym sa publikowane wylacznie dla celow informacyjnych i nie sa przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedazy instrumentow finansowych, o ktorych mowa w nim i nie maja na celu naklaniania do zawierania takich transakcji.