Przegląd rynkowy 04.01.2016

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie i notowany jest w okolicach poziomu 1.09, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów. GBP/USD porusza się również w pozytywnym trendzie. Para walutowa także zachowuje perspektywy do dalszych wzrostów. W ciągu dnia mogą powstać nowe trendy, ponieważ będą opublikowane ważne dane statystyczne. USD/JPY nadal porusza się w negatywnym trendzie, pozostają perspektywy do dalszych spadków. Złoto porusza się w pozytywnym trendzie i istnieją perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statystyczne z Europy, Wielkiej Brytanii i USA. We wszystkich trzech krajach będą opublikowane dane statystyczne dot. wskaźnika PMI dla przemysłu. W Europie i Wielkiej Brytanii spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na EUR i GBP. W USA dane spodziewane są lepsze od poprzednich i mogą one mieć pozytywny wpływ na USD.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0934. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0827. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.4763 i 1.4845. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.4694. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 0.7245 i 0.7328. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7204. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 119.83 i 120.47. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 119.24. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0027. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.9919 i 0.9880. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 74.80. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 72.56. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1069. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1062 i 1057. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.