Przegląd rynkowy 04.02.2016

EUR/USD wzrósł do poziomu 1.11, ale potem stopniowo zaczął spadać. W chwili obecnej para walutowa porusza się w pobliżu poziomu 1.10 i porusza się w wąskim korytarzu. GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie i pozostają perspektywy do dalszych spadków. W ciągu dnia kierunek pary walutowej GBP/USD może się zmienić, ponieważ będą opublikowane dane statystyczne z Wielkiej Brytanii dot. decyzji w sprawie stóp procentowych. Para walutowa USD/JPY powróciła na poziom 118, ale w chwili obecnej porusza się w wąskim korytarzu. Cena złota osiągnęła rekordowy poziom 1145. W chwili obecnej wykres ceny porusza się w pobliżu poziomu 1142, pozostają perspektywy do dalszych wzrostów.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj spodziewane są ważne dane statysztyczne z Europy i Wielkiej Brytanii. W USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. W Europie polecamy zwrócić uwagę na przemówienie prezesa EBC Draghi, które może spowodować wiele trendów krótkoterminowych lub długoterminowych. W Wielkiej Brytanii będzie opublikowana decyzja w sprawie stóp procentowych, która będzie miała wpływ na wartość GBP. Spodziewane są dane na poziomie z poprzedniego okresu i mogą one mieć pozytywny wpływ na GBP.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1146. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1046 i 1.0905. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.4649. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.4540 i 1.4383. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7190. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 0.7134 i 0.7042. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 118.25 i 120.08. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 117.05. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze wzrosty są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1.0091 i 1.0194. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.9988. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/RUB porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 78.35 i 79.82. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 76.48. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1145. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1136 i 1124. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.