Przegląd rynkowy 04.04.2016

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie w pobliżu poziomu 1.13. Istnieją perspektywy do dalszych spadków. USD/JPY nadal spada. W chwili obecnej para walutowa porusza się w pobliżu poziomu 111, pozostają perspektywy do dalszych spadków. Cena złota nadal spada. Wartość aktywa notowana jest na poziomie 1217. W ciągu dnia nie wyklucza się zmiany kierunku tego aktywa.

Oczekiwane wiadomości

Dzisiaj w Europie i USA brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek. Mogą powstać trendy krótkoterminowe.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w dół, wskazując na dalsze spadki. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.1438. Ważne poziomy ograniczające spadki znajdują się na poziomach 1.1370 i 1.1335. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomów wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 111.80 i 112.46. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 111.33. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w negatywnym trendzie. Średnie kroczące są zorientowane poziomo, ale dalsze spadki są możliwe. Ważne poziomy powstrzymujące wzrost znajdują się na poziomach 1223 i 1232. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1208. Od poziomów oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.