Przegląd rynkowy 04.04.2017

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa porusza się w pobliżu poziomu 1.06. Para walutowa GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu i spadła do poziomu 1.24. Para walutowa AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu i spadła do poziomu 0.75. Para walutowa USD/JPY spadła do poziomu 110 i porusza się w wąskim korytarzu. Para walutowa USD/CHF nadal porusza się w wąskim korytarzu w pobliżu poziomu 1.00. Cena złota porusza się w pozytywnym trendzie i wzrosła do poziomu 1257.

Oczekiwane wiadomości

W Europie warto zwrócić uwagę na sprzedaż detaliczną (m/m)(luty) o godzinie 11:00 oraz na przemówienie Pana Liikanen z ECB o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego. W USA warto zwrócić uwagę na bilans handlowy (luty) o godzinie 14:30 oraz na zamówienia fabryk (m/m) (luty) o godzinie 16:00 czasu środkowoeuropejskiego. W Wielkiej Brytanii warto zwrócić uwagę na wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (marzec), o godzinie 10:30 czasu środkowoeuropejskiego. W Australii warto zwrócić uwagę na przemówienie prezesa RBA, Lowe o godzinie 11:15 czasu środkowoeuropejskiego. W Szwajcarii brak ważnych informacji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na rynek.

Propozycje inwestycyjne

EUR/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0674. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0652. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GBP/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.2494. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.2419. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

AUD/USD porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 0.7614. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 0.7561. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/JPY porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 110.76. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 110.32. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

USD/CHF porusza się w wąskim korytarzu. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1.0031. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1.0011. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

 

GOLD porusza się w pozytywnym trendzie. Średnie kroczące są skierowane w górę, wskazując na dalsze wzrosty. Ważny poziom powstrzymujący wzrost znajduje się na poziomie 1257. Ważny poziom ograniczający spadki znajduje się na poziomie 1254. Od poziomu oporu można rozważyć otwarcie opcji binarnej na spadek (OPCJA W DÓŁ), a od poziomu wsparcia można rozważyć otwarcie opcji binarnej na wzrost (OPCJA W GÓRĘ).

Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie analitycznym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i nie są przeznaczone jako oferta kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, o których mowa w nim i nie mają na celu nakłaniania do zawierania takich transakcji.